NASZE PROJEKTY

Spotkanie z ratownikiem medycznym

W środę 16 czerwca 2021 r naszą szkołę odwiedził pan Bartłomiej Górski – ratownik medyczny i strażak pracujący na co dzień w Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Pan Górski przeprowadził z dziećmi z oddziałów przedszkolnych i z uczniami klas I-VIII zajęcia odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy. Ponadto pokazał sprzęt ratownictwa medycznego. Dzieci dowiedziały się czym jest i jak działa defibrylator AED. Jest to urządzenie, które w bezpieczny dla ratownika i osoby poszkodowanej sposób prowadzi krok po kroku za pomocą poleceń głosowych i wizualnych przez przebieg akcji ratowniczej, podając impuls elektryczny. Defibrylator jest urządzeniem medycznym, którego zadaniem jest wyciszenie migotania komór serca i dzięki temu, usystematyzowanie jego rytmu. Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się jak należy zachować się wobec osoby nieprzytomnej zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczyły się jak sprawdzić oddech osoby poszkodowanej. Największą jednak atrakcją były ćwiczenia praktyczne na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratownika, a następnie same chętnie i aktywnie brały udział w ćwiczeniach na fantomie wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego. Ponadto uczniowie utrwalili znane im już numery alarmowe służb ratowniczych. Ratownik pokazał uczniom jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Były to niezwykle ważne i ciekawe zajęcia, gdyż uwrażliwiły dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły im wiedzy, która w przyszłości być może przyczyni się do uratowania komuś życia. Serdecznie dziękujemy panu Górskiemu za profesjonalne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Comments are closed.