NASZE PROJEKTY

Program profilaktyczny „Cukierki”

We środę 23 lutego 2022 roku w klasie trzeciej, w Szkole Podstawowej w Drążdżewie zostały przeprowadzone przez edukatora warsztaty profilaktyczne pod tytułem „Cukierki”. Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pt. „Cukierki”. Celem jego jest profilaktyka uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów, a także przygotowanie dzieci do samodzielnego dokonywania wyborów między zachowaniami właściwymi i szkodliwymi dla zdrowia własnego oraz innych ludzi, wzmocnienie u uczniów pozytywnego obrazu samego siebie i własnej samooceny. Założeniem programu jest zachęcanie do angażowania w zabawę wszystkich dzieci, uczenie empatii. Z tego punktu widzenia program ma charakter wychowawczy, który ma ogromne znaczenie profilaktyczne.

Comments are closed.