NASZE PROJEKTY

Dzień Patrona. Powitanie wiosny

W poniedziałek, 21 marca 2022 r w Szkole Podstawowej w Drążdżewie odbył się Dzień Patrona Szkoły połączony z obchodami Pierwszego Dnia Wiosny. Dzień rozpoczął się uroczystą akademią na sali gimnastycznej. Urozmaicony, barwny montaż słowno – muzyczny przeniósł widzów w odległe czasy, kiedy to przodkowie walczyli o wolność i niepodległość kraju poświęcając swe, często młode życie dla Ojczyzny. Wiersze i pieśni związane z powstaniem styczniowym ukazały ducha walki o wolność kraju. Zostało podkreślone znaczenie patrona szkoły – Edwarda Rolskiego. Przy tej okazji warto słów kilka wspomnieć o naszym patronie. „Edward Rolski urodził się 8 października 1837 r. w Warszawie, w rodzinie o głębokich tradycjach patriotycznych. Jego ojciec, Teodor Rolski, był oficerem wojsk polskich w stopniu majora. Edward, podobnie jak jego brat Józef (zesłaniec), od wczesnej młodości włączył się w nurt polskich dążeń niepodległościowych. Aktywnie działał w radykalnym obozie „Czerwonych”, zwolenników walki zbrojnej z caratem. Podczas powstania styczniowego, od chwili jego wybuchu 22 stycznia 1863 r., Edward Rolski, był komisarzem wojskowym województwa płockiego. Jako adiutant Zygmunta Padlewskiego, brał udział w bitwie pod Myszyńcem (9 marca 1863) wyróżniając się „walecznością i odwagą”. Padlewski zatrzymał się z oddziałem na odpoczynek we wsi Drążdżewo, gdzie zaskoczyły go dwie kolumny wojsk carskich, które zaczęły otaczać wieś. Zaskoczeni powstańcy nie zdołali się oprzeć przeważającym siłom przeciwnika. W nierównej bitwie zginęło ich 50, w tym Edward Rolski. Został pochowany nieopodal miejsca swej ostatniej walki. Od 1928 r. spoczywa wraz z towarzyszami obok drążdżewskiego kościoła, w zbiorowej mogile, pod kamiennym pomnikiem opatrzonym tablicą o treści: „POLEGŁYM POWSTAŃCOM WDZIĘCZNI RODACY 1863-1928”. Po apelu rozpoczęły się obchody przywitania wiosny. Społeczność szkolna uczestniczyła w pożegnaniu marzanny – zimowej panny. Na wspólnym ognisku piekliśmy kiełbaski. Wszyscy cieszyli się z nadejściem wiosny. W szkole władzę na te kilka godzin przejęli uczniowie klasy VIII. To oni zastąpili nauczycieli i poprowadzili za nich lekcje w młodszych klasach. Wszyscy byli radośni i uśmiechnięci. Dzień Patrona połączony z obchodami pierwszego dnia wiosny i uczniowskiej samorządności minął w przyjaznej, serdecznej atmosferze i na pewno pozostanie na długo w naszej pamięci.

Comments are closed.