NASZE PROJEKTY

Spotkanie z ratownikiem medycznym

We wtorek 20 września 2022 r. naszą szkołę odwiedził pan Bartłomiej Górski – ratownik medyczny i strażak pracujący na co dzień w Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Pan Górski przeprowadził z dziećmi zajęcia odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy. Ponadto pokazał sprzęt ratownictwa medycznego. Dzieci dowiedziały się jak należy zachować się wobec osoby nieprzytomnej zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczyły się jak sprawdzić oddech osoby poszkodowanej. Największą jednak atrakcją były ćwiczenia praktyczne na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratownika, a następnie same chętnie i aktywnie brały udział w ćwiczeniach na fantomie wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego. Ponadto uczniowie utrwalili znane im już numery alarmowe służb ratowniczych. Ratownik pokazał uczniom jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się wskazówki związane z sztucznym oddychaniem. Serdecznie dziękujemy panu Górskiemu za profesjonalne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Były to niezwykłe zajęcia, które uwrażliwiły naszych podopiecznych na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyły w wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie należy systematycznie poszerzać, utrwalać, a w przyszłości być może mogą uratować komuś życie.

Comments are closed.