NASZE PROJEKTY

Narada Dyrektorów

3 marca w naszej szkole odbyła się Narada Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych z dwóch powiatów: makowskiego i przasnyskiego. Organizatorem narady była Delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Krasnosielc, pan Paweł Ruszczyński, Dyrektor Delegatury w Ostrołęce pan Michał Giers oraz przedstawiciele organów prowadzących miast, gmin i związków zawodowych z obu powiatów. Tematami narady był: 1. Arkusz organizacji przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024, 2. Ocena pracy dyrektora szkoły/placówki – procedura jej dokonywania w świetle przepisów obowiązujących od 1 września 2022 r., 3. Obowiązki dyrektora szkoły/placówki w zakresie organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej oraz kształcenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 4. Oferta edukacyjna Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom oraz wszystkim, którzy wsparli organizację przedsięwzięcia: rodzicom, strażakom, pracownikom GOK i gminy, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz chórowi szkolnemu, który pod kierunkiem pani Hanny Kęszczyk wykonał pieśni patriotyczne.

Comments are closed.