NASZE PROJEKTY

Warsztaty profilaktyczne

Dnia 19 października 2023r. odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas 2-3 i 4-8, które poprowadziła pani Bożena Molska – trenerka z Centrum Profilaktyki Uzależnień Ekspert z Krakowa. Temat warsztatów brzmiał „Mobbing szkolny” i „Wyloguj się z Sieci” i dotyczył zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych oraz portali społecznościowych. Pani trener przedstawiła treści w sposób bardzo ciekawy, zaktywizowała uczniów i uzmysłowiła im, że są różne alternatywne do mediów, a zarazem aktywne formy spędzania wolnego czasu. W klasach 7-8 tematyka warsztatów dotyczyła mobbingu szkolnego. Prowadząca rozpoczęła od teorii, czyli omówienia pojęć takich jak: mobbing, przemoc, agresja. Pokazała uczniom, co odczuwają osoby prześladowane oraz jak przeciwdziałać i bronić się przed tym zjawiskiem. Warsztaty były bardzo interesujące, a uczniowie zaangażowani, bowiem z takimi problemami mierzy się niejeden nastolatek, więc temat był im znany. Dzięki warsztatom uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się, w jaki sposób radzić sobie z trudnościami i jakie umiejętności pozwolą im w późniejszym życiu poradzić sobie z różnymi zagrożeniami i pokusami.

Comments are closed.