NASZE PROJEKTY

Kolorowe skarpetki

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Data ta nie jest przypadkowa – symbolizuje unikalność trisomii 21 oraz jest okazją do podnoszenia świadomości społecznej na temat życia z trisomią 21. Dzień ten jest również znany jako Dzień Kolorowej Skarpetki, co ma na celu przypomnienie o różnorodności i unikalności każdego człowieka. Kolorowe skarpety, są symbolem akceptacji i wsparcia dla osób z zespołem Downa. Przez ten gest pokazujemy solidarność i podkreślamy, że różnice między nami są wartością dodaną, a nie powodem do wykluczenia. Światowy Dzień Zespołu Downa to przede wszystkim okazja do edukacji i rozpowszechniania wiedzy na temat zespołu Downa oraz sposobów wspierania osób z nim żyjących. To także dzień, w którym podkreślamy, jak ważne jest budowanie inkluzywnej społeczności, która akceptuje różnorodność i promuje równość szans.

Comments are closed.