NASZE PROJEKTY

Tydzień bibliotek

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Tegoroczne hasło Tygodnia bibliotek brzmi: „Biblioteka – miejsce na czasie”. Z tej okazji pan Michał Walasek-szkolny bibliotekarz przeprowadził zajęcia biblioteczne w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Odgadywali zagadki dotyczące znanych baśni Hansa Christiana Andersena i Braci Grimm. Bibliotekarz przedstawił dzieciom kilka ciekawostek związanych z książkami. Odczytał krótkie fragmenty baśni, a dzieci trafnie podawały tytuły książek. Ponadto uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o znanych baśniach. Celem zajęć było podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza, rozbudzenie zaciekawienia książką jako źródłem wiedzy oraz informacji, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie szacunku do książek jako źródła przeżyć. Na koniec dokonali wypożyczeń ciekawych, barwnych, ilustrowanych książek. Książki bawią, pobudzają do myślenia, wzbogacają słownictwo i sprawność językową, poszerzają wiadomości o świecie.

Comments are closed.