NASZE PROJEKTY

psp-drazdzewo-wp

NAUCZYCIELE

Rok szkolny 2021/2022

1. Barbara Kluczek – dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
2. Bogusława Dudek – język polski, historia, wychowawca klasy VIII
3. Hanna Kęszczyk – przyroda, muzyka, plastyka, biologia, geografia, wychowawca klasy IV
4. Anna Zega – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
5. Elżbieta Szewczak – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
6. Edyta Grabowska – matematyka, informatyka, wychowawca klasy V
7. Jolanta Gacioch – religia
8. Paulina Zduniak – język rosyjski, doroadztwo zawodowe
9. Marcin Gutowski – wychowanie fizyczne, technika
10. Michał Walasek – biblioteka, świetlica
11. Justyna Rupińska – wychowanie przedszkolne, wychowawca grupy „MALINKI”
12. Bożena Kołakowska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III
13. Paulina Gadomska – matematyka, świetlica, wychowawca klasy VII „b”
14. Anna Czarnecka – język polski, logopedia, rewalidacja, wychowawca klasy VI i VII „a”
15. Magdalena Zuzelska – wychowanie przedszkolne, wychowawca grupy „BĄBELKI”
16. Justyna Zysk – język angielski
17. Mirosław Chodkowski – chemia, fizyka
18. Robert Kluczek – historia, wiedza o społeczeństwie
19. Małgorzata Czarnecka – biologia, chemia
20. Barbara Rogala – edukacja dla bezpieczeństwa
21. Mirosław Kruszewski – wychowanie fizyczne

Kontakt

Adres: Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie

Drążdżewo 62

06-214 Krasnosielc

tel. 29 71 41 251

tel. kom. 517 435 218

e-mail: szkola@spdrazdzewo.pl, spdrazdzewo@wp.pl

 

 

O NAS

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie w roku szkolnym 2019/2020 liczy 147 uczniów uczących się w dziewięciu oddziałach oraz 44 dzieci w dwóch grupach przedszkolnych. Szkoła zajmuje budynek, który jest sukcesywnie remontowany przez co wygląda bardzo nowocześnie. Uczniowie mają do dyspozycji 11 sal lekcyjnych w tym salę komputerową oraz bibliotekę, świetlicę-stołówkę, salę gimnastyczną, boiska sportowe, siłownię plenerową i plac zabaw. Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom kształcenia, a bogata oferta zajęć pozalekcyjnych stwarza warunki do prawidłowego rozwoju indywidualnych potrzeb dziecka. Wszystko to sprawia, że uczestnicząc w różnych konkursach i zawodach sportowych uczniowie osiągają wysokie wyniki na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Co roku w szkole organizowane są wycieczki krajoznawcze, które poszerzają horyzonty wiedzy podopiecznych. Bardzo dobrze przebiega współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami, jak chociażby: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Makowie Mazowieckim, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Policją, Nadleśnictwem. Rodzice i lokalna społeczność z wielkim zaangażowaniem włączają się w życie szkoły.
 

budynek