NASZE PROJEKTY

Patron szkoły

Patron Szkoły

 

Edward Rolski urodził się 8 października 1837 r. w Warszawie, w rodzinie o głębokich tradycjach patriotycznych. Jego ojciec, Teodor Rolski, był oficerem wojsk polskich w stopniu majora. Edward, podobnie jak jego brat Józef (zesłaniec), od wczesnej młodości włączył się w nurt polskich dążeń niepodległościowych. Aktywnie działał w radykalnym obozie „Czerwonych”, zwolenników walki zbrojnej z caratem. Podczas powstania styczniowego, od chwili jego wybuchu 22 stycznia 1863 r., Edward Rolski, był komisarzem wojskowym województwa płockiego. Jako adiutant Zygmunta Padlewskiego, brał udział w bitwie pod Myszyńcem (9 marca 1863), wyróżniając się „walecznością i odwagą”. Padlewski zatrzymał się z oddziałem na odpoczynek we wsi Drążdżewo, gdzie zaskoczyły go dwie kolumny wojsk carskich, które zaczęły otaczać wieś. „Zaskoczeni powstańcy nie zdołali się oprzeć przeważającym siłom przeciwnika”.  W nierównej bitwie zginęło ich 50, w tym Edward Rolski. Został pochowany nieopodal miejsca swej ostatniej walki. „Od 1928 r. spoczywa wraz z towarzyszami obok drążdżewskiego kościoła, w zbiorowej mogile, pod kamiennym pomnikiem opatrzonym tablicą o treści: „POLEGŁYM POWSTAŃCOM /WDZIĘCZNI RODACY/ 1863-1928”. Pomnik kamienny przy kościele został wzniesiony w 65. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Od 1970 roku podpułkownik Edward Rolski patronuje Szkole Podstawowej w Drążdżewie. Starania w tym kierunku podjęto wraz z decyzją o budowie szkoły. Z wnioskiem o patronat wystąpiła Rada Pedagogiczna do Kuratorium Oświaty w Warszawie, które zatwierdziło go 24 listopada1969 r. Uroczyste nadanie imienia połączone z wręczeniem sztandaru nastąpiło 7 czerwca 1970 r. w dniu oddania do użytku nowego budynku szkolnego. Obchody Dnia Patrona ustalono na 12 marca – rocznicę Jego śmierci.