NASZE PROJEKTY

NAUCZYCIELE

Rok szkolny 2019/2020

1. Barbara Kluczek – dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna
2. Bogusława Dudek – język polski, wychowawca klasy IV
3. Hanna Kęszczyk – przyroda, muzyka, plastyka, biologia, geografia, wychowawca klasy VII
4. Anna Zega – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III
5. Elżbieta Szewczak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
6. Edyta Grabowska – matematyka, informatyka, wychowawca klasy VIII
7. Jolanta Gacioch – religia
8. Paulina Zduniak – język rosyjski, doroadztwo zawodowe, świetlica
9. Marcin Gutowski – wychowanie fizyczne, technika
10. Michał Walasek – biblioteka, świetlica
11. Justyna Rupińska – wychowanie przedszkolne, język angielski, wychowawca grupy „SMYKI”
12. Bożena Kołakowska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
13. Dariusz Wierzbicki – matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VI
14. Anna Czarnecka – język polski, logopedia, rewalidacja, wychowawca klasy V „a”
15. Magdalena Zuzelska – wychowanie przedszkolne, wychowawca grupy „MISIE”
16. Justyna Zysk – język angielski
17. Mirosław Chodkowski – chemia, fizyka
18. Agnieszka Radomska – historia, wiedza o społeczeństwie, WDŻ, wychowawca klasy V „b”
19. Małgorzata Czarnecka – biologia
20. Wiesława Mydło – język polski
21. Katarzyna Grabowska – edukacja dla bezpieczeństwa

Comments are closed.