NASZE PROJEKTY

Dokumenty

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I – VII otrzymają w szkole darmowe zestawy podręczników i ćwiczeń, z wyjątkiem podręczników i ćwiczeń do religii, języka rosyjskiego i WDŻ.

Klasa I 2017-18

Klasa II 2017-18

Klasa III 2017-18

Klasa IV 2017-18

Klasa V 2017-18

Klasa VI 2017-18

Klasa VII 2017-18

Sprawozdanie semestralne wychowawcy IV-VIII

KLASA IV

 

KLASA V

 

KLASA VI

 

KLASA VII

 

KLASA VIII

Podręczniki – udostępnianie

Zarządzenie podręczniki