NASZE PROJEKTY

Historia

HISTORIA

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Drążdżewie sięgają lat przed Powstaniem Styczniowym. Istniała wtedy szkoła carska. Nauczycielami byli ci, którzy umieli dobrze pisać, czytać i liczyć. W 1863 roku w okresie od Wszystkich Świętych do Wielkanocy dzieci uczyły się w prywatnych domach. W 1864 roku miejscowy dziedzic podarował plac pod budowę i na tym placu pobudowano drewnianą szkołę. W 1890 roku Urząd Gminy w Krasnosielcu pobudował budynki gospodarcze, jednocześnie remontując budynek szkoły. Do 1905 roku do szkoły miały prawo uczęszczać dzieci tylko bogatych rolników, potem do nauki miały już prawo wszystkie dzieci. Istniała wtedy szkoła trzyklasowa. W 1915 roku, w czasie rosyjsko-niemieckich działań wojennych wszystko doszczętnie spłonęło. Edukację dzieci wznowiono dopiero w 1917 roku. Wówczas nauka odbywała się w prywatnym domu u jednego z mieszkańców wsi, później lekcje odbywały się na zapleczu miejscowej karczmy, należącej do pani Marii Zakrzewskiej. W roku szkolnym 1928/29 w Drążdżewie była już szkoła pięcioklasowa. Pracowało w niej sześciu nauczycieli. Działania wojenne II wojny światowej przerwały na prawie sześć lat nauczanie dzieci, ale już 1 września 1945 roku szkoła we wsi zaczęła ponownie funkcjonować, w prywatnych domach. Wiosną 1945 roku „Komisja Podziału Ziemi” przydzieliła szkole mienie pożydowskie o pow. 4,8 ha należące do Rafała Szamana. Powiatowy Urząd Ziemski w Makowie Mazowieckim powtórnie przydzielił całe to mienie szkole, a Gminna Rada Narodowa w Krasnosielcu przekazała ten obszar w użytkowanie. W tym budynku placówka istniała do 1970 roku. W październiku 1968 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej placówki, a już 7 czerwca 1970 roku oddana została do użytku nowa szkoła, jako jedna ze szkół tysiąclecia. Patronem szkoły został ppłk Edward Rolski – przywódca oddziału powstańców walczących z Kozakami na ziemi drążdżewskiej w czasie Powstania Styczniowego. W następnych latach szkoła dopracowała się własnego hymnu szkolnego i ceremoniału ważniejszych uroczystości szkolnych. W 18 września 2010 roku w szkole odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej. 17 maja 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie boiska i siłowni plenerowej. Obecnie w budynku szkoły mieści się ośmioklasowa szkoła podstawowa i dwa oddziały przedszkolne.

 

historia2

 historia