NASZE PROJEKTY

RODO

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów

przetwarzanie danych uczniów informacja

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szkoły Podstawowej w Drążdżewie

Edyta Grabowska

e-mail: edygrabowska@spdrazdzewo.pl

 

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. Art. 37-39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016).
  2. Art. 8-10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  3. Zarządzenie  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie nr 01/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie.