NASZE PROJEKTY

Pracownicy

Pracownicy 2022/2023

Nauczyciele

1. Barbara Kluczek – dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
2. Bogusława Dudek – język polski, zajęcia wyrównawcze, wychowawca klasy IV
3. Hanna Kęszczyk – przyroda, muzyka, plastyka, biologia, geografia, zajęcia wyrównawcze, chór, wychowawca klasy V
4. Anna Zega – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i wyrównawcze, wychowawca klasy III
5. Elżbieta Szewczak – edukacja wczesnoszkolna, koło matematyczne, zajęcia wyrównawcze, wychowawca klasy I
6. Anna Szczepańska – edukacja wczesnoszkolna, koło plastyczne, zajęcia wyrównawcze, wychowawca klasy II
7. Jolanta Gacioch – religia, historia, wychowawca klasy VI
8. Paulina Zduniak – język rosyjski, doradztwo zawodowe
9. Marcin Gutowski – wychowanie fizyczne, technika, SKS
10. Michał Walasek – biblioteka, świetlica
11. Justyna Rupińska – wychowanie przedszkolne, wychowawca grupy „Maluchy”
12. Paulina Gadomska – matematyka, zajęcia wyrównawcze, wychowawca klasy VIII „b”
13. Anna Czarnecka – język polski, logopedia, rewalidacja, pedagog specjalny, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wychowawca klasy VII i VIII „a”
14. Magdalena Zuzelska – wychowanie przedszkolne, wychowawca grupy „BĄBELKI”
15. Justyna Zysk – język angielski, zajęcia wyrównawcze
16. Mirosław Chodkowski – chemia, fizyka, informatyka, koło informatyczne
17. Robert Kluczek – historia, wiedza o społeczeństwie
18. Barbara Rogala – edukacja dla bezpieczeństwa
19. Mirosław Kruszewski – wychowanie fizyczne, historia

Pracownicy obsługi

1. Małgorzata Flanczewska
2. Magdalena Wilga
3. Ewelina Michalak
4. Celina Krawczyk
5. Renata Grabowska
6. Eliza Szydlik
7. Emilia Jeziorek

DYREKTOR SZKOŁY

mgr BARBARA KLUCZEK

NAUCZYCIELE

Rok szkolny 2021/2022

1. Barbara Kluczek – dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna, WDŻ
2. Bogusława Dudek – język polski, historia, wychowawca klasy VIII
3. Hanna Kęszczyk – przyroda, muzyka, plastyka, biologia, geografia, wychowawca klasy IV
4. Anna Zega – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II
5. Elżbieta Szewczak – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I
6. Edyta Grabowska – matematyka, informatyka, wychowawca klasy V
7. Jolanta Gacioch – religia
8. Paulina Zduniak – język rosyjski, doroadztwo zawodowe
9. Marcin Gutowski – wychowanie fizyczne, technika
10. Michał Walasek – biblioteka, świetlica
11. Justyna Rupińska – wychowanie przedszkolne, wychowawca grupy „MALINKI”
12. Bożena Kołakowska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III
13. Paulina Gadomska – matematyka, świetlica, wychowawca klasy VII „b”
14. Anna Czarnecka – język polski, logopedia, rewalidacja, wychowawca klasy VI i VII „a”
15. Magdalena Zuzelska – wychowanie przedszkolne, wychowawca grupy „BĄBELKI”
16. Justyna Zysk – język angielski
17. Mirosław Chodkowski – chemia, fizyka
18. Robert Kluczek – historia, wiedza o społeczeństwie
19. Małgorzata Czarnecka – biologia, chemia
20. Barbara Rogala – edukacja dla bezpieczeństwa
21. Mirosław Kruszewski – wychowanie fizyczne

PRACOWNICY OBSŁUGI

  1. Irena Kuśmierczyk
  2. Jadwiga Tubis
  3. Małgorzata Flanczewska
  4. Hanna Bielska
  5. Magdalena Wilga
  6. Ewelina Michalak
  7. Celina Krawczyk