NASZE PROJEKTY

Szkoła 2014/2015

Światłość nad Betlejem

„A nadzieja znów wstąpi w nas
Nieobecnych pojawią się cienie
Uwierzymy kolejny raz
W jeszcze jedno Boże Narodzenie…’’

Ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel. Wielu na Niego czekało. Wielu o Nim nie słyszało, ale On przyszedł na świat w Betlejem, w mieście Dawidowym w Judei. I leżał w żłóbku na sianie, bo innego miejsca dla Niego nie było.

19 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Drążdżewie odbyły się „Jasełka” i spotkanie opłatkowe. Od rana w każdej klasie panował ruch i ożywienie, uczniowie nakrywali stoły i wraz z wychowawcami zasiadali do klasowej wigilii.
o godzinie 11.00 w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej zgromadziła się cała społeczność szkolna: nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych, licznie przybyli rodzice oraz zaproszeni goście. Na początku p. Barbara Kluczek, dyrektor szkoły powitała obecnych i złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia:
„Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia…

Następnie uczniowie pod kierunkiem p. Jolanty Gacioch i p. Hanny Kęszczyk przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony świętom Bożego Narodzenia.

„…Dzieciątko Jezus, Twój widok w żłóbku betlejemskim oznacza koniec wyczekiwania i tęsknoty za Tobą oraz początek dzieła odkupienia. Radością wypełnia nas Twoja miłość, która kazała Ci opuścić niebo, aby nas uczynić dziećmi Bożymi. Przyszliśmy tu dzisiaj, aby pokłonić się Tobie, oddać Ci cześć, przybyliśmy jak pastuszkowie, wiedzeni głosem z nieba, aby wierszem i kolędą okazać Ci naszą wdzięczność za to, że kolejny raz zszedłeś do nas z nieba, że po raz kolejny narodziłeś się w naszych sercach.”

Słowa skierowane przez narratorów i śpiew kolęd wywołały atmosferę zadumy jak i radość ze zbliżających się świąt. Dziewczęta z klasy czwartej, trzeciej i drugiej zatańczyły – Taniec Anioła.
W wykonaniu dziewcząt klas starszych wysłuchaliśmy pięknych kolęd i pastorałek. Część artystyczną zakończyliśmy kręgiem miłości i pojednania.
Przekazując sobie znak pokoju dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia.
„Niech zamilkną swary, zawiści, ludzkie złości. Noc święta wigilijna. Dzielmy się – Chlebem Miłości”.

Spotkanie opłatkowe połączone było z kiermaszem ozdób świątecznych, wykonanych przez uczniów w ramach konkursu ogłoszonego przez Radę Rodziców. Każdy za wykonanie ozdoby otrzymał dyplom i „śnieżną kulę”.

Na koniec odwiedził nas Mikołaj z prezentami, każdy uczeń w tym dniu otrzymał upominek. Tak obdarowani, pełni świątecznych emocji udaliśmy się do domów. Spotkamy się dopiero w Nowym 2015 Roku.

Jolanta Gacioch

Klasa I na spotkaniu z Mikołajem w Krasnosielcu

W dniu 12 grudnia 2014 r. uczniowie z klasy I naszej szkoły wraz z wychowawczynią i paniami z Biblioteki Publicznej wybrali się w podróż autokarem do GOK w Krasnosielcu. Zostali tam zaproszeni na spotkanie mikołajkowe pod hasłem „Książka z Mikołajem” zorganizowane przez pracowników Publicznej Biblioteki Samorządowej. Była to uroczystość dla wszystkich uczniów klas I z naszej gminy. Dzieci obejrzały spektakl teatralny w wykonaniu artystów z Krakowa pt. „Dobry Mikołaj”. Wspólne zabawy przy muzyce prowadził pomocnik Mikołaja – Elf. Dzieci świetnie się bawiły, integrując się z kolegami z innych szkół. Nie obyło się również bez słodkiego poczęstunku. Na koniec Mikołaj rozdał wszystkim dzieciom upominki, w których oprócz słodyczy znalazły się również piękne, kolorowo ilustrowane książki.

Teatrzyk „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”

W poniedziałek 17 listopada 2014r gościliśmy w naszej szkole aktorów ze Studia Artystycznego „Premiera”. Artyści przedstawili nam spektakl pt. „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.
Na przykładzie tytułowego przysłowia ukazana została wartość przyjaźni. Dzieci zobaczyły, że warto być miłym i pomocnym, bowiem chytrość i samolubstwo nigdy nie popłacają. Dzieci dowiedziały się jak istotna i potrzebna w życiu jest znajomość numerów alarmowych. Wesołe postacie zwierzęce, piękne stroje, troszkę tajemniczości, a przede wszystkim kontakt aktorów z widownią sprawił, że przedstawienie podobało się, czego potwierdzeniem były rozlegające się głośne brawa.

Wolontariat w naszej szkole

W czwartek 11 grudnia nasza szkoła obchodziła Święto Wolontariusza. Uroczystość przygotowała opiekunka i koordynatorka Szkolnego Koła Caritas pani Maria Cieszewska we współpracy z panem Michałem Walaskiem.
Na początku głos zabrała pani Barbara Kluczek – dyrektor szkoły zwracając szczególną uwagę na istotę wolontariatu i pomocy drugiemu człowiekowi.
Następnie Opiekunka SKC, podkreśliła znaczenie działalności wolontarystycznej jej istotę i znaczenia słowa: „Caritas”.
Wolontariat polega na bezinteresownym poświęcaniu czasu i energii drugiemu człowiekowi. Oprócz serca, nic to nie kosztuje.
Wolontariat to ludzka sprawa.
– „A co ja mogę?” może ktoś zapyta.
– „Możesz bardzo wiele… Możesz ulżyć cierpiącemu pomagając mu w codziennych czynnościach. Możesz podnieść kogoś na duchu swoją obecnością, dobrym słowem, uśmiechem.”
Jak powiedział Władysław Loranc: „Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia.” Znaczenie ma czas i serce ofiarowane drugiemu człowiekowi. Często największym trudem staje się zauważenie osób potrzebujących pomocy i zdobycie ich zaufania. Potrzeba wiele delikatności, taktu i otwartości na drugiego człowieka, aby dając, nie urazić. Wolontariusze wolą dawać. Pomagają bezinteresownie, bo głęboko wierzą, że… „miłość się mnoży, kiedy ją dzielimy”.
Szkolne Koło „Caritas” istnieje, aby w młodych ludziach kształtować właściwe postawy wobec innych i uczyć wrażliwości wobec osób potrzebujących znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w naszym środowisku.
Tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom przebiega pod hasłem „Dziecko sercem rodziny”.
Podczas spotkania obejrzeliśmy prezentację multimedialną dotyczącą działalności Szkolnego Koła „Caritas”. Prezentację przedstawili uczniowie klasy VI członkowie SKC – Sebastian Jędrzejewski i Daria Kruk. Wysłuchaliśmy piosenki „Ubi Caritas” co w języku polskim oznacza, że tam gdzie jest miłość i dobroć tam jest sam Bóg.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia SKC wspólnie z RSU prowadzi akcję „Dzieci Dzieciom”, polegającą na tym, iż dzieci z naszej szkoły wraz ze swymi rodzicami przygotowują paczki świąteczne dla potrzebujących dzieci z terenu naszej parafii. Dzieci przynoszą słodycze, aby podzielić się z osobami potrzebującymi. Działalność jest anonimowa. Nie chodzi tu o to, kto, ile i co da, ale istotny jest sam wymiar chęci i pomocy innym.
Na tym właśnie polega aspekt wychowawczy wolontariatu.

Przywróćmy dzieciom uśmiech

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drążdżewie biorą udział w akcji „Przywróćmy dzieciom uśmiech”

W ubiegłym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Przyjazny Świat Dziecka”. Fundacja zaprosiła naszą szkołę do udziału w akcji zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą „Przywróćmy dzieciom uśmiech”. Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. Odzew był bardzo duży rodzice wraz z dziećmi przez cały rok zbierali makulaturę i przynosili do szkoły. W akcję zaangażowały się dzieci z oddziałów przedszkolnych, tu rodzice a nawet dziadkowie „taszczyli” wielkie kartony makulatury. Akcja ta ma również wymiar edukacyjny, gdyż uczy dzieci empatii, a także pokazuje, że należy pomagać innym. Jak widać nasze dzieci chętnie pomagają innym a tym bardziej innym dzieciom potrzebującym. Poza tym uczniowie poprzez taką edukację ekologiczną zdobywają wiedzę na temat segregacji odpadów i od najmłodszych lat wdrażają ją w życie.
Po zebraniu odpowiedniej ilości makulatury, fundacja odebrała ją ze szkoły. Pierwszy odbiór był w lutym, a ostatni w wakacje razem oddaliśmy ponad 1700 kg. Wśród dzieci znaleźli się tacy, którzy przynieśli do szkoły powyżej 130 kg. Akcja będzie trwała w dalszym ciągu, gdyż jesteśmy otwarci na pomoc innym.
Chcemy podziękować wszystkim, którzy przynoszą do szkoły makulaturę.

Hanna Kęszczyk

Poznajemy regiony Polski

Lekcja regionalna w klasie V

Uczniowie klasy V na zajęciach przyrody poznają Polskę, jej regiony, województwa, krajobrazy. Podsumowanie tych zajęć było bardzo ciekawe. Klasa została podzielona na grupy, każda z grup wybrała jeden region Polski. Celem grup było przygotować prezentację wybranego regionu. Uczniowie przygotowywali się do prezentacji około 3 tygodni. Wymagało to od nich spotkań poza lekcjami, poszukiwania różnych informacji, wykonania prac plastycznych charakterystycznych dla danego regionu. Uczniowie włączyli się aktywnie i chętnie do przygotowania prezentacji.
Na dzień prezentacji zaproszona została Pani Dyrektor. Przystąpiono do prezentacji regionów: Podhale, Krakowianie, Kurpie. Każda z grup w interesujący sposób zaprezentowała wybrany region.
Grupa „Kurpie” przygotowała gazetkę o tym regionie, na której umieściła różne wycinanki kurpiowskie oraz dokładne granice Kurpi. Jedna z uczennic przedstawiła zwyczaje kurpiowskie i najważniejsze potrawy, prace oraz tradycje. Uczniowie zaprosili również wszystkich do wspólnego tańca połączonego z poczęstunkiem. Zaprezentowali przyśpiewki Kurpiowskie w gwarze. Jedna z uczennic wystąpiła w oryginalnym stroju kurpiowskim.
Grupa „Krakowianie” zaprezentowała również strój krakowski. Uczniowie tej grupy przygotowali ciekawy pokaz slajdów przedstawiający główne zwyczaje tego regiony oraz legendy z nim związane. Jeden z uczniów wykonał Hejnał Mariacki na trąbce. Grupa ta zaprosiła wszystkich do wspólnego Krakowiaka.
Grupa „Podhale” zaprezentowała stroje damskie i męskie charakterystyczne dla tego regionu. Krótko przedstawili tradycje tego regionu oraz ciekawe historie. Przygotowali również krótkie humorystyczne przedstawienia o bacach (nazwa charakterystyczna dla gospodarzy w tym regionie).
Każda z grup w bardzo ciekawy sposób przedstawiła wybrany region Polski. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przystąpili do przygotowania prezentacji. Dzięki tym przygotowaniom bardziej zostały przybliżone tradycje i regiony w Polsce.

Hanna Kęszczyk

Śniadanie daje moc

Wielkie Śniadanie w klasie III

Dzień 7 listopada był dla klasy III miłym przeżyciem. Klasa została zgłoszona do Ogólnopolskiego Programu Śniadanie Daje Moc. Zadaniem uczniów było w określonym dniu przygotować w klasie śniadanie i zrobić reportaż. Celem programu jest uświadomienie uczniom roli śniadania i zachęcenie do spożywania zdrowych posiłków oraz przekazanie jak zdrowe są warzywa i owoce. Na zajęciach uczniowie rozmawiali o prawidłowym odżywianiu, o estetyce przyrządzania posiłków oraz o prawidłowym myciu rąk. Korzystaliśmy z materiałów przesłanych nam z Programu Śniadanie Daje Moc. Uwiecznieniem programu było przystąpienie do wspólnego śniadania w dniu 7 listopada. Uczniowie wspólnie z rodzicami i wychowawcą przygotowali śniadanie. Zabawy przy tym było niemało, gdyż pomysły na kanapki były przeróżne. Nie zapomniano o owocach i warzywach oraz mleku. Wszystko zostało przygotowane, każde dziecko miało swoją rolę, wcześniej przydzieloną przez samych uczniów. Zaangażowanie uczniów i rodziców było duże, a śniadanie dla wszystkich smaczne. Podczas śniadania uczniowie opowiadali o roli warzyw, owoców oraz produktów mlecznych. Niektórzy z uczniów przygotowali dłuższe informacje o odżywianiu i zapoznali z tym pozostałych. Wszyscy uczestniczący przekonali się do jedzenia śniadania.

Hanna Kęszczyk

Owocowa sałatka

Smacznie, zdrowo i kolorowo
27 października uczniowie klasy I podczas zajęć przygotowywali pyszne, zdrowe i kolorowe sałatki owocowe. Zanim dzieci przystąpiły do pracy, umyły ręce, założyły fartuszki i przygotowały stanowiska pracy . Zaczęło się! Dzieci obrały banany, mandarynki, kiwi a pani pomogła obrać jabłka, gruszki oraz granaty. Niektóre dzieci po raz pierwszy próbowały owoce granatu, które bardzo im smakowały. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w swoją pracę. Po skończeniu przygotowań była degustacja sałatek. Wszystkim wyśmienicie smakowały. Celem zajęć było wdrażanie dzieci do nawyku spożywania zdrowej żywności oraz zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W środę 12 listopada 2014r w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona najważniejszemu polskiemu świętu narodowemu.
Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowali uczniowie klas IV – VI pod kierunkiem nauczycieli: p. Hanny Kęszczyk, p. Jolanty Gacioch i p. Michała Walaska. Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń związanych z datą 11 listopada 1918 roku. Zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Duży nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład najmłodszych ich uczestników. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.
Główną częścią akademii był program słowno-muzyczny poświęcony drogom ku niepodległości. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy: „Mazurek Dąbrowskiego”. Wysłuchali pięknych pieśni patriotycznych „Biały krzyż”, „Polskie kwiaty”, „Pierwsza brygada”, „Litania do każdziutkiego na ziemi”, „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani”. Obejrzeli też prezentację multimedialną poświęconą wydarzeniom sprzed prawie 100 lat.
Pani Dyrektor Barbara Kluczek dziękując twórcom patriotycznego przedstawienia, podkreśliła jego wartość wychowawczą i artystyczną.
To była wspaniała uroczystość, a zarazem niepowtarzalna lekcja historii i patriotyzmu.

Wycieczka do Warszawy

W czwartek 23 października 2014 r uczniowie klas III-VI ze Szkoły Podstawowej w Drążdżewie wybrali się na wycieczkę do Warszawy.
Wyruszyliśmy o godz.07:30 rano. Po ponad 2 godzinnej podróży autokarem dotarliśmy do stolicy. Najpierw mieliśmy okazję zwiedzić Muzeum Techniki mieszczące się w Pałacu Kultury i Nauki. Obejrzeliśmy pokaźną kolekcję starych motocykli, samochodów, rowerów. Na ekspozycji astronautyki znajdują się modele rakiet, lądownika księżycowego, planetarium. Duże zainteresowanie wzbudziły ekspozycje poświęcone komputerom, odbiornikom radiowym, sprzętowi gospodarstwa domowego. Poznaliśmy różne instrumenty grające z XIX i XX w. Uwagę naszą wzbudziły pozytywki, szafy grające, katarynki. Zwiedzając wystawę: „Górnictwo” poznaliśmy dawne i współczesne narzędzia górnicze, stroje górnika, ewolucję oświetlenia górniczego, schemat kopalni węgla kamiennego. Mieliśmy okazję obejrzeć wystawę czasową prezentującą nowoczesną służbę prewencji Policji. Poznaliśmy tajniki wiedzy na temat wyposażenia, umundurowania, ale także ścieżki zawodowej policjanta w poszczególnych pionach służby prewencyjnej Policji.
Po zwiedzeniu Muzeum Techniki udaliśmy się do pobliskich „Złotych Tarasów”, gdzie w Multikinie obejrzeliśmy film: „Pudłaki”. Ubrane w kartony z recyclingu tytułowe Pudłaki, to mieszkające pod ziemią stworki, które wychodzą nocą na ulice, siejąc przerażenie wśród mieszkańców miasteczka. W rzeczywistości to przyjazne, nieśmiałe istoty. Wychowany przez Pudłaki mały chłopiec stara się obronić przyjaciół przed niebezpiecznym Snatcherem, chcącym zlikwidować podziemnych mieszkańców. Pudłak to żadna rzecz. To obdarzony emocjami i uczuciami stworek i nie należy wchodzić w jego posiadanie, tylko traktować jako pełnoprawnego druha, bo w niczym od nas gorszy nie jest. Ma emocje, rozumek i chęć do życia. Płynie więc z „Pudłaków” morał zacny i szlachetny, choć nieoryginalny ani nie nowy.
Po filmie udaliśmy się na Stadion Narodowy. Wraz z przewodnikiem obejrzeliśmy trybuny, płytę stadionu, mieliśmy możliwość zasiąść w ławkach dla kibiców oraz zajrzeć w miejsca niedostępne dla kibiców takie jak: szatnie, gabinety masażu, sale do udzielania wywiadów po zakończonych meczach, kaplicę i łaźnie dla zawodników. Zrobiliśmy zdjęcia z koszulkami ulubionych polskich piłkarzy. Gdy weszliśmy na trybuny i wspięliśmy się na sam ich szczyt, z góry podziwialiśmy ogrom tego obiektu. Naprawdę, robi niesamowite wrażenie.
Na zakończenie wycieczki udaliśmy się do McDonalda w Nieporęcie. Oprócz posiłku dzieci miały możliwość rozrywki w strefie zabawy Gym&Fun, gdzie mogły pograć na mini boisku do koszykówki, pobiegać na torze do biegu z przeszkodami, czy też wystartować w wyścigu rowerowym.
W McDonaldzie całkiem niespodziewanie spotkaliśmy Pana Pawła Ruszczyńskiego – Wójta Gminy Krasnosielc, z którym stanęliśmy do symbolicznego wspólnego zdjęcia.
Uważamy, że wycieczka była bardzo udana. Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc. Panowała miła atmosfera. Zrobiliśmy sporo pamiątkowych zdjęć. Zadowoleni i pełni wrażeń wieczorem wróciliśmy do Drążdżewa.