NASZE PROJEKTY

Dla Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka 2021

Dzień ten w przedszkolu to jedna z najważniejszych uroczystości. W tym okresie wnuczęta mają okazję podziękować Dziadkom za opiekę, wsparcie i miłość. W 2021 roku z powodu obostrzeń nie możemy Państwa gościć w przedszkolu na uroczystości i wspólnych zabawach, jednakże nie zapominamy…. Wszystkie przedszkolaki przygotowały dla Państwa upominki oraz krótki występ z okazji Waszego Święta, który można obejrzeć poniżej. Zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków do miłego oglądania swoich pociech. Na pewno też w domach dzieci zaśpiewają Państwu piosenki, powiedzą przygotowane na tą okazję wiersze oraz złożą życzenia.

WSZYSTKIM BABCIOM I WSZYSTKIM DZIADKOM Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA
SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA: ZDROWIA, SPOKOJU,POMYŚLNOŚCI
ORAZ POGODY DUCHA KAŻDEGO DNIA

Wychowawcy

 

Misie

Film – MISIE

Powrót do nauczania stacjonarnego

Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie!

W związku z powrotem uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej od 18.01.2021 r. prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEiN MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.

wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_iiii_szkol_podstawowych

 

Kartka świąteczna dla najmłodszych

W grudniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Konkursie plastycznym „Kartka świąteczna dla najmłodszych” pod patronatem Starosty Ostrołęckiego zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszyńcu. Celem konkursu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej, prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej, a także poszukiwanie nowych środków wyrazu oraz poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. W konkursie wzięło udział 148 uczestników z różnych szkół i placówek oświatowych. Miło jest nam poinformować, że praca Kacpra Fąka, ucznia II klasy naszej szkoły zdobyła przychylność jury i Kacper w konkursie otrzymał nagrodę specjalną.

Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy.

Nasza wigilia

Życzenia

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok

Ho, ho, ho! Święta już naprawdę blisko!

Z tej okazji Mikołaje  z RSU  przygotowali filmową niespodziankę. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia  i  życzymy wszystkim: Wesołych Świąt!!!

Pamiętajmy:

Po roku, który świat  zmroził, Świąt nie da się przesłodzić.
Niech Mikołaj pomoc ma – Nieśmy innym ludziom radość!

http://www.kizoa.com/Movie-Maker/d347853449k1454410o1l1/%C5%9Awi%C4%85teczna

Dziecięcy telefon zaufania

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania –  800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy   https://brpd.gov.pl/sos-czat/

20-lecie Szkolnego Koła Caritas w Drążdżewie

Szkolne Koło Caritas w Drążdżewie w tym roku obchodzi 20 – lecie swego istnienia.

Wszystko zaczęło się od pomagania czterem niepełnosprawnym chłopcom z Karolewa. Caritas w Drążdżewie zaczynała bardzo skromnie. Pierwsze działania były związane z pomocą doraźną. Polegały na dostarczeniu paczek dla ubogich rodzin, odwiedzaniu osób starszych, niepełnosprawnych i świadczeniu im pomocy oraz organizowaniu wyjazdów na kolonie. Nieformalnie SKC działało już od 1990 roku, odkąd weszła religia do szkół. Na łamach „Głosu Katolickiego” ukazał się artykuł: „Tak zaczęła się cicha działalność Parafialnego Koła Caritas w Drążdżewie”, w którym autorka, p. Maria Cieszewska, napisała m. in.: „Widząc potrzebę pomocy niepełnosprawnym uczniom szukałam różnych sposobów, aby odnaleźć choć po części jakieś rozwiązanie w tej trudnej sytuacji. Jednym z nich było otwarcie konta bankowego w Caritas diecezji Łomżyńskiej z dopiskiem „Dla Piotrka”. Temat podjęła prasa lokalna w artykułach: „Jechać po mięśnie do Memphis” (2001), „Nie poddają się” (2003). Odzew był budujący – od hojnych ofiarodawców nadeszła oczekiwana pomoc niepełnosprawnym chłopcom. W 2003 roku dzięki staraniom księdza dyrektora Caritas w Łomży Andrzeja Popielskiego do szkoły w Drążdżewie przyjechała ekipa z TVP, by nagrać dzieci ze Szkolnego Koła Caritas, które jako pierwsze powstało w diecezji łomżyńskiej, jak również rodzinę niepełnosprawnych chłopców. Nagrany materiał wyemitowano w programie „Ziarno”, a także w cyklu programów katolickich: „Moja parafia” i  „Otwarte drzwi”, w których wystąpili również ks. Andrzej Groblewski – asystent SKC ,s. Dorota Krasucka – organizatorka kolonii letnich Caritas Łomża. Miało to służyć jako pomoc niepełnosprawnym uczniom. Działalność Caritas zataczała coraz szersze kręgi – od niesienia pomocy (wspomnianej rodzinie i innym potrzebującym) przez spotkania formacyjne, akcje charytatywne, do wyjazdów integracyjnych podopiecznych podczas wakacji. Z biegiem czasu powiększało się grono wolontariuszy i sympatyków drążdżewskiej Caritas. Oficjalnie 5 listopada 2004 r. ks. Wojciech Zyśk – dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej powołał Szkolne Koło Caritas przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie. Jako opiekuna prowadzącego SKC powołano p. Marię Cieszewską – nauczycielkę religii w tej szkole. Aby właściwie w duchu odpowiedzialności prowadzić Szkolne Koło Caritas koordynatorka już od 2000 roku systematycznie uczestniczyła w spotkaniach, sympozjach organizowanych przez Caritas Polska oraz Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Od 23 listopada 2002 r. z ramienia ks. dyrektora Łomżyńskiej Caritas i za pozwoleniem Podlaskiego Kuratora Oświaty p. Maria Cieszewska przy współpracy z s. Dorotą Krasucką podjęła się przeprowadzenia kursu dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod nazwą: „Szkoła Animatora Wolontariatu”. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu w siedzibie Caritas w Łomży. Kurs zakończył się egzaminem 5 czerwca 2004 r.

Od 20 lat w Drążdżewie systematycznie, raz w miesiącu p. Maria prowadzi spotkania formacyjne SKC i PZC w świetlicy Caritas, aby ukazać właściwy sens bycia wolontariuszem, umieć integrować się z innymi i służyć potrzebującym. Wolontariat jest służbą, bezinteresownym poświęceniem swego czasu. Celem wszelkich działań jest integrowanie się z tymi, którzy są poszkodowani przez los. Przez 20 lat podejmowaliśmy wiele działań, m. in:

– odwiedzanie chorych, niepełnosprawnych;

– przygotowanie paczek dla dzieci z ubogich rodzin;

– otaczanie troską rodziny państwa Krawczyków;

– wyjazdy z kolędnikami do osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych;

– zbiórki przy parafii dla poszkodowanych;

– rozprowadzanie świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom;

– różne akcje charytatywne;

– półkolonie dla dzieci przy parafii w świetlicy Caritas;

– wyjazdy na kolonie Caritas;

– warsztaty plastyczne w świetlicy;

– odwiedziny pensjonariuszy DPS w Przasnyszu;

– wspieranie misjonarzy;

– udział w konkursach plastycznych, muzycznych Caritas  Łomża;

– udział w Ogólnopolskich Pielgrzymkach;

– udział w Wakacyjnym Festynie Caritas w Sopocie (5 dzieci z SKC wystąpiło z piosenką religijną);

– spotkania opłatkowe w świetlicy Caritas z udziałem dzieci i osób niepełnosprawnych.

W szkole organizowaliśmy Światowy Dzień Ubogich, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, spotkania z misjonarzami.

W 2015 roku z okazji 15-lecia Caritas ukazała się publikacja pt.: „Posługa Caritas w Drążdżewie”, w której autorka, Maria Cieszewska dokumentuje działalność charytatywną w parafii Drążdżewo. Sprawozdania zawarte w publikacji opracowano na podstawie kroniki parafialnej i dokumentów zgromadzonych przez opiekuna SKC i PZC. Publikacja jest dostępna do wglądu w bibliotece świetlicy Caritas. Współpracowaliśmy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnosielcu. Aktualnie współpracujemy z Pallotyńską fundacją  Misyjną „Salvatti” w Warszawie i z Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Nie działamy sami. Angażujemy nauczycieli, pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej w Drążdżewie, ich rodziców i całą społeczność lokalną. Nasze wspólne działania przynoszą ogromną radość tym, do których wychodzimy z pomocą, a nam nie tylko radość ale i satysfakcję ze służby bliźniemu.

W roku 20-lecia Caritas w Drążdżewie wyrażam wdzięczność miłosiernemu Bogu za łaskę i opiekę w prowadzeniu Koła. Dziękuję wszystkim o dobrym sercu, którzy wspierali nasze dzieło, wolontariuszom, członkom z SKC i PZC za ich zaangażowanie i sympatykom Caritas. Wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem szkoły w Drążdżewie, która stoi otworem dla naszych działań. Życzę, aby zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego były dla wszystkich uroczystością radosną mimo pandemii i zapowiedzią szczególnie głębokiego doświadczenia łaski i miłosierdzia Bożego – koordynatorka SKC i PZC – Maria Cieszewska.

Michał Walasek i Maria Cieszewska

 

20-LECIE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

Działamy na rzecz innych

Akcje charytatywne odgrywają dużą rolę – uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Takimi okazali się uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice. Do tej akcji włączyli się uczniowie z klas IV-VIII. Wielu z nich przygotowało w domu piękne stroiki, ozdoby świąteczne, które wzięły udział w kiermaszu organizowanym dla chorej Lenki. W galerii zdjęć, artyści na pewno  odnajdą swoje dzieła:)

Za okazane serce i pomoc oraz zaangażowanie serdecznie dziękujemy. Pamiętajmy, że dobro zawsze wraca:)

Hanna Kęszczyk

 

 

 

 

Mikołajki

A gdy nadchodzi grudzień robi się tak nastrojowo, kolorowo i świątecznie….

W naszym drążdżewskim przedszkolu w piątek 4 grudnia Mikołaj nie zapomniał o nas. Pod choinką zostawił dla nas wiele upominków, które wywołały uśmiechy na twarzach dzieci z grupy Malinki i Misie. Od tygodnia wspólnie ze swoimi wychowawcami dzieci  wyglądały Mikołaja i przygotowywały salę na wizytę Gościa, malowały buty Mikołaja, ubierały choinki w swoich salach, ozdabiały pierniczki.

Wspólnymi siłami zbudowaliśmy piękny kominek, który wywołał niesamowicie świąteczny nastrój. Pojawiły się elfy, krasnale, a nawet bałwanek.

W tym dniu Nasza Pani Dyrektor obchodziła swoje imieniny i urodziny, cieszymy się, że mogliśmy uczcić  ten dzień w tak miłej i świątecznej atmosferze.

Mamy nadzieję, że wspomnienia tych Mikołajek zostaną z nami na długo….

 

wychowawca: Magdalena Zuzelska