NASZE PROJEKTY

Spotkanie z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów

Ogólnopolska kampania „Sześciolatek w szkole” przygotowuje dzieci, rodziców i nauczycieli do zmian, które czekają nas w nowym roku szkolnym 2014/2015.
W poniedziałek 14 kwietnia 2014 r, w naszej szkole odbyło się spotkanie z rodzicami przyszłorocznych pierwszoklasistów, w tym rodziców dzieci sześcioletnich. Celem spotkania z było przekazanie informacji o podejmowanych w szkole działaniach związanych z obniżeniem wieku szkolnego i odpowiedzi na pytania rodziców.
Na początek wychowawczyni obecnej kl. I, p. Elżbieta Szewczak, przeprowadziła zajęcia otwarte, w których uczestniczyli rodzice przyszłych pierwszoklasistów. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili scenkę z wiersza „Słoń Trąbalski”, zaśpiewali piosenkę „Wiosna”, przedstawili swoje prace plastyczne, określając techniki ich wykonania. Rodzice mieli również okazję wysłuchać wiersza Jana Brzechwy pt. „Kot” w wykonaniu Karola Płoskiego, który to otrzymał wyróżnienie w 37 Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka”. Dzieci zatańczyły żywiołowy taniec współczesny oraz rapowały. Były też ćwiczenia kreatywnego myślenia. W języku angielskim zaśpiewały piosenkę „Face Song”.
Rodzice poznali wyposażenie sali lekcyjnej oraz przekonali się jak przebiegają zajęcia, biorąc w nich aktywny udział.
W drugiej części spotkania, pani dyrektor, Barbara Kluczek, przedstawiła rodzicom prezentację multimedialną dotyczącą planowanych zmian w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukazała znaczenie wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka oraz cele edukacyjne pobytu dziecka w przedszkolu. Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko rozwija umiejętności i nabywa ważne kompetencje. Im wcześniej rozpocznie edukację przedszkolną, tym lepsze osiąga później wyniki, sukces dziecka sześcioletniego w szkole zależy od współpracy jego rodziny, przedszkola i szkoły.
Rodzice dowiedzieli się, że dziecko możemy uznać za gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole jeśli spełnia wymagania zawarte w 4 obszarach: kompetencje społeczne, aktywność, odporność emocjonalna, sprawność psychomotoryczna. Dowiedzieli się jak będzie wyglądać edukacja ich dzieci, poznali mocne strony kształcenia.
Po obejrzeniu prezentacji rodzice mieli okazję zwiedzić szkołę. Obejrzeli sale edukacji wczesnoszkolnej, ich wyposażenie, miejsca do zabawy i nauki, plac zabaw i salę gimnastyczną. Pani dyrektor udzielała odpowiedzi na zadawane pytania.
Spotkanie pozwoliło na uzyskanie przez rodziców pełnej i rzetelnej wiedzy na temat pobytu ich dzieci w szkole.

Comments are closed.