NASZE PROJEKTY

Pielgrzymka do Rostkowa

„JESTEM DZIECKIEM BOGA” –XXXII Pielgrzymka dzieci i młodzieży do Rostkowa

Około 5 tysięcy dzieci i młodzieży z całej Polski w piękną słoneczną pogodę przybyło w dniu 20.09.2014 r. do miejsca urodzenia ich patrona – św. Stanisława Kostki w Rostkowie.
Na placu przed kościołem farnym w Przasnyszu o godz. 10.00, nastąpiło zawiązanie wspólnoty wszystkich przybyłych pielgrzymów, przy akompaniamencie muzycznym zespołu: TOTUS TUS.
Pielgrzymi pod opieką księży, katechetów, rodziców i innych opiekunów o godzinie 10.30 wyruszyli na spotkanie z patronem. Pielgrzymce towarzyszył i modlił się z młodymi bp. Piotr Libera.
„…Pamiętajcie, że Jezus jest z wami, że was nie opuszcza. On wierny przyjaciel trwa w waszych sercach…”
Do sanktuarium św. St. Kostki w Rostkowie wędruje nie tylko młodzież i dzieci z diecezji płockiej, ale także z diecezji łomżyńskiej, archidiecezji warszawskiej. W tegorocznej pielgrzymce z naszego dekanatu wędrowali pielgrzymi z parafii: Krasnosielc, Drążdżewo, Amelin, Płoniawy W południe pierwsze grupy młodych pątników weszły do Rostkowa i przy kościele przeszły przez Bramę św. Stanisława Kostki. O godzinie 12:30 rozpoczęła się Msza św. której przewodniczył biskup płocki Piotr Libera; kazanie wygłosił ks. Kacper Malicki „W pielgrzymce z Przasnysza do Rostkowa szliśmy za krzyżem i za znakami naszych parafii. Wszyscy przyszliśmy tu pod sztandarem Pana Jezusa” – mówił do dzieci i młodzieży ks. Kacper Malicki z Warszawy.
W czasie Mszy św., w tłumnie uczestniczących w liturgii były sztandary przedstawiające św. Stanisława Kostkę. Również głoszący kazanie ks. Malicki, miał przy sobie sztandar, który przedstawiał oblicze Jezusa.
„- Dziś w Rostkowie, pośród nas, Pan Jezus zbiera Swoją armię. Jego armia głosi miłość. Ale wiemy również, że szatan mobilizuje swoich zwolenników. Idą do niego ludzie, którzy są pyszni, szukają zaszczytów i są chciwi. Jeśli wejdziemy w złe towarzystwo, to stajemy się do nich podobni. Uważajmy na to – prosił ks. Malicki i zwracał uwagę – Po to jesteśmy w Rostkowie, na pielgrzymce, u św. Stanisława Kostki, aby tak jak on, wybrać Jezusa”. Oprócz spotkania na placu przy sanktuarium, grupy pielgrzymów odwiedziły kościół i miejsca wokół świątyni związane z ich patronem.
Umocnieni w wierze i przepełnieni mocą Ducha Świętego pielgrzymi powrócili do domu.

Comments are closed.