NASZE PROJEKTY

Sprawdzian próbny

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty odbył się w naszej szkole w czwartek, 27 kwietnia. Składał się z dwóch części. Najpierw uczniowie napisali test z języka polskiego i z matematyki, a potem z języka angielskiego. Sprawdzian miał na celu sprawdzenie umiejętności i wiadomości uczniów oraz zapoznanie ich z formułą testu. Uczniowie ćwiczyli rozwiązywanie testu, radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym oraz presją czasu. Właściwy egzamin tegoroczni szóstoklasiści napiszą dopiero za 2 lata, a jego wynik będzie decydował o dostaniu się przez nich do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Comments are closed.