NASZE PROJEKTY

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

W piątek, 23 czerwca 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Edwarda Rolskiego w Drążdżewie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017. W naszej szkole tradycyjnie rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w kościele parafialnym o godz. 8.30 przez ks. proboszcza Leszka Kamińskiego w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników oraz rodziców. Ksiądz proboszcz wspomniał również o przypadającej w tym roku akurat w dniu 23 czerwca – Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Powiedział, iż niezwykle rzadko zdarza się, aby te dwie uroczystości wypadały w tym samym dniu. Dzieci otrzymały specjalne, indywidualne błogosławieństwo z rąk ks. proboszcza oraz ks. kanonika Andrzeja Groblewskiego.
Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do szkoły, gdzie o godz. 10.00 na sali gimnastycznej nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Atmosfera była bardzo podniosła, ponieważ swoją obecnością zaszczycili nas goście: ksiądz Leszek Kamiński, przewodnicząca Rady Rodziców i Radna Gminy Krasnosielc – pani Anna Kruk, nauczyciele, pani dyrektor Barbara Kluczek, rodzice, pracownicy oraz oczywiście uczniowie klas I –VI. Po powitaniu, odśpiewano hymn państwowy i hymn szkoły, a następnie pani dyrektor podsumowała pracę szkoły w minionym roku szkolnym. Ze względu na reformę edukacji w tym roku szkolnym nie było absolwentów szkół podstawowych. Szóstoklasiści będą kontynuować naukę od września 2017r. w klasie siódmej. W dalszej części uroczystości świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie klas IV – VI. Były również nagrody za najlepsze wyniki w nauce, czytelnictwo, stuprocentową frekwencję. Pani dyrektor zwróciła uwagę na sukces uczennicy Weroniki Zadrożnej, która otrzymała w czwartek 22 czerwca 2017 r. z rąk pana wójta, Pawła Ruszczyńskiego stypendium za osiągnięcia sportowe. W imieniu rodziców głos zabrała pani Anna Kruk, która wszystkim złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się wakacji. Pani dyrektor dziękowała również rodzicom za życzliwą współpracę w minionym roku szkolnym i wręczała im pamiątkowe dyplomy.
Wszyscy uczniowie klasy czwartej otrzymali długo wyczekiwane karty rowerowe. Do egzaminy, który odbył w końcu czerwca, przygotowywali się przez cały rok. Gratulujemy im i życzymy bezpiecznej jazdy na swoich jednośladach.
Obejrzeliśmy również krótką część artystyczną w wykonaniu uczniów.
Na koniec pani dyrektor, w imieniu własnym i pana Wójta Pawła Ruszczyńskiego życzyła wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji, a uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do sal na ostatnią w tym roku szkolnym lekcję, połączoną z odbiorem świadectw.

Comments are closed.