NASZE PROJEKTY

Próbny Egzamin Ósmoklasisty

Próbny Egzamin Ósmoklasisty odbył się w naszej szkole 10, 11 i 12 kwietnia 2018 r. Przystąpiło do niego 18 uczniów z klasy siódmej. Składał się z 3 części. Pierwszego dnia uczniowie napisali test z języka polskiego. 11 kwietnia rozwiązywali zadania z matematyki ,a ostatniego dnia z języka angielskiego. Sprawdzian miał na celu sprawdzenie umiejętności i wiadomości uczniów oraz zapoznanie ich z formułą testu. Uczniowie ćwiczyli rozwiązywanie testu, radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym oraz presją czasu. Właściwy ogólnopolski egzamin tegoroczni siódmoklasiści napiszą za rok, a jego wynik będzie decydował o dostaniu się przez nich do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Comments are closed.