NASZE PROJEKTY

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W piątek, 22 czerwca 2018 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018. W naszej szkole uroczystość szkolną poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice, dziękowali za cały rok. Ksiądz kanonik Andrzej Groblewski, życząc wszystkim udanych, bezpiecznych wakacji przypominał, że wakacje nie są czasem przerwy od Boga. Zachęcał wszystkich, aby w każdym miejscu, gdzie będą przebywać podczas wypoczynku pamiętali o Bogu i modlitwie. Dalsza część uroczystości odbyła się w szkolnej Sali gimnastycznej. Atmosfera była bardzo podniosła, ponieważ swoją obecnością zaszczycili nas goście: pan wójt Paweł Ruszczyński, ksiądz kanonik Andrzej Groblewski, przewodnicząca Rady Rodziców – pani Jolanta Topa, opiekunka szkolnego Koła Caritas – pani Maria Cieszewska, pani Beata Heromińska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu, pani Krystyna Suchołbiak – bibliotekarka z filii Publicznej Biblioteki Samorządowej w Drążdżewie, nauczyciele, rodzice, pracownicy oraz oczywiście uczniowie klas I-VII. Po powitaniu wszystkich przez panią dyrektor Barbarę Kluczek odśpiewano hymn państwowy i hymn szkoły, a następnie głos zabrał pan wójt Paweł Ruszczyński. Pan wójt zwrócił uwagę na to, że bieżący rok szkolny był trudny, gdyż był czasem wdrożeń nowej reformy oświaty. Uczniowie klasy siódmej po raz pierwszy od wielu lat uzyskali promocję do klasy ósmej. Likwidacja gimnazjum i powrót do dawnej 8 – klasowej szkoły podstawowej niesie pewne obawy i wyzwania. Życząc wszystkim udanych wakacji, pan wójt zwrócił uwagę na bezpieczeństwo podczas wakacji. Głos zabrała również pani Maria Cieszewska, która podkreśliła znaczenie cichej pracy wolontariuszy w ramach Szkolnego Koła Caritas. W dalszej części uroczystości pani dyrektor podsumowała pracę szkoły w minionym roku szkolnym. 25 uczniów klas IV – VII otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Były również nagrody za najlepsze wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, udział w konkursach, czytelnictwo i stuprocentową frekwencję. W imieniu rodziców głos zabrała pani Jolanta Topa, która wszystkim złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się wakacji. Pani dyrektor dziękowała również rodzicom za życzliwą współpracę w minionym roku szkolnym i wręczała im pamiątkowe dyplomy. Obejrzeliśmy również krótką część artystyczną w wykonaniu uczniów klas trzecich, którzy kończąc edukację wczesnoszkolną dziękowali nauczycielom. Dziewczęta z klasy szóstej zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i z radością witały wakacje. Na koniec pani dyrektor, życzyła wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji, a uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do sal na ostatnią w tym roku szkolnym lekcję, połączoną z odbiorem świadectw. Do zobaczenia po wakacjach!

Comments are closed.