NASZE PROJEKTY

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W środę 19 czerwca 2019 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. W naszej szkole tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w kościele parafialnym o godz. 8.30 przez ks. proboszcza Leszka Kamińskiego w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Atmosfera była bardzo podniosła, ponieważ swoją obecnością zaszczycili nas goście: pan Paweł Ruszczyński wójt gminy Krasnosielc, ksiądz proboszcz Leszek Kamiński, pan Sławomir Rutkowski radny powiatu makowskiego, władze policji z powiatu: nadkomisarz pan Sławomir Królak – zastępca komendanta powiatowego policji w Makowie Mazowieckim, mł. asp. pani Monika Winnik, nasz dzielnicowym sierż. szt. pan Łukasz Łazarz, pan Tomasz Zadrożny – lekarz weterynarii, pani dyrektor Barbara Kluczek, nauczyciele, rodzice, pracownicy oraz oczywiście uczniowie klas I –VIII. Po powitaniu, odśpiewano hymn państwowy i hymn szkoły. Pani dyrektor podsumowała pracę szkoły w minionym roku szkolnym. Ze względu na reformę edukacji w tym roku szkolnym po raz pierwszy od dawna edukację zakończyli uczniowie klasy ósmej, której wychowawczynią była pani Bogusława Dudek. W dalszej części uroczystości świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie z poszczególnych klas, a ich rodzice listy gratulacyjne. Podziękowań i braw nie było końca w stronę uczniów za pracę w samorządzie szkolnym, osiągnięcia sportowe, czytelnictwo oraz stuprocentową frekwencję. Zakończenie roku szkolnego było również ważnym momentem dla uczniów klasy III, ponieważ tego dnia zakończyli oni etap edukacji wczesnoszkolnej. Z rąk pana wójta, Pawła Ruszczyńskiego stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymała uczennica klasy piątej Marta Kacprzyńska. Z rąk pana Sławomira Rutkowskiego stypendium za najlepszy wynik egzaminu ósmoklasisty otrzymał Jakub Warych. Pan Tomasz Zadrożny, pani Bożeny Tupacz (w imieniu firmy „Zielińscy”) oraz ks. Leszek Kamiński wręczyli nagrody w formie voucherów do realizacji w Sklepie Studio Sport za najwyższą średnią ocen bez przedmiotów artystycznych. Otrzymali je Joanna Kacprzyńska za średnią ocen 5,6, Jakub Tupacz – 5,43, Oliwia Kruk – 5,33, Julia Parzuchowska – 5,33, Klaudia Bednarczyk – 5,33 i Oliwia Płuciennik – 5,25.
W imieniu rodziców obecnych absolwentów, głos zabrali: pani Anna Sztych i pan Tomasz Lipka, którzy podziękowali za trud wniesiony w edukację swoich dzieci, przekazali dar dla szkoły w postaci nowej gabloty do sztandaru oraz złożyli najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się wakacji. Pani dyrektor dziękowała również rodzicom za życzliwą współpracę w minionym roku szkolnym i wręczała pamiątkowe dyplomy. Tegoroczni absolwenci pożegnali szkołę przygotowując specjalnie na tę okazję wspaniały występ. Oczywiście, nie obyło się bez chwil pełnych łez i wzruszeń. Cieszyli się, a jednocześnie żałowali, że muszą się rozstać z koleżankami, kolegami, nauczycielami i miejscem, w którym spędzili ostatnie lata swojego życia. Na koniec pani dyrektor życzyła wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji, a uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do sal na ostatnią w tym roku szkolnym lekcję, połączoną z odbiorem świadectw. Mamy nadzieję, że absolwenci nie zapomną o naszej szkole i będą odwiedzali nasze progi! Żegnając się, życzyliśmy sobie słonecznych, radosnych, udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

Comments are closed.