NASZE PROJEKTY

Próbna ewakuacja

W środę 20 listopada 2019 r o godz.9:15 rozpoczęła się w naszej szkole  próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie dzieci i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego (3 krótkie dzwonki) nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Procedura ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale szkolne pozostały puste. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – p. dyrektor B. Kluczek. W akcji brali udział: dyrektor, nauczyciele, uczniowie, przedszkolaki, pracownicy obsługi oraz  strażacy. Łącznie ewakuowano: 31 przedszkolaków, 137 uczniów, 11 nauczycieli szkolnych wraz z panią dyrektor, 2 nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz 5 pracowników obsługi. Strażacy przeprowadzili pokaz udzielania pomocy osobie poszkodowanej w pożarze. W rolę poszkodowanego wcielił się jeden z uczniów  naszej szkoły. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została p. dyrektor, która odwołała alarm i uczniowie wrócili na lekcje. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.

Comments are closed.