NASZE PROJEKTY

Zdalne Święta Majowe

Corocznie w maju obchodzimy rocznice ważnych wydarzeń narodowych. 1 maja jest Święto Pracy i rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 2 maja – święto flagi oraz dzień Polonii za granicą, a 3 maja rocznicę uchwalenia konstytucji z 1791 r. W te dni w sposób szczególny czujemy się patriotami i szczególnie bliskie są nam symbole narodowe. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa obchody miały inny charakter niż zwykle. Nauczyciele i uczniowie w sposób zdalny z wykorzystaniem Internetu i różnych technik kształcenia na odległość uczcili te święta. Na zajęciach nie zabrakło pieśni patriotycznych, wierszy, quizów, zagadek i zadań plastycznych związanych ze świętami majowymi. Przypomniane zostały wydarzenia historyczne, podkreślony duch narodu i szacunek do symboli narodowych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach: wykonywali prace plastyczne – flagi narodowe, białe orły, kotyliony i kokardy narodowe.

 

 

Comments are closed.