NASZE PROJEKTY

Warsztaty dla klas VIb, VII z pedagogiem

W czwartek 10 czerwca 2021 r pani pedagog Anna Pomaska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim przeprowadziła warsztaty psycho-edukacyjne dla uczniów klasy VI b i klasy VII. Celem spotkania była reintegracja zespołu klasowego oraz podnoszenie motywacji do nauki po czasie nauczania zdalnego. Pani pedagog podkreśliła znaczenie relacji w klasie. Zwróciła uwagę na trudności płynące ze zdalnej nauki. Bardzo ważna jest atmosfera w klasie, poczcie bezpieczeństwa i przyjaźni pomiędzy rówieśnikami. Uczniowie mieli okazje poprzez różnorodne ćwiczenia poznać się na nowo, odbudować relacje koleżeńskie. Integracja zespołu klasowego poprzez lepsze poznanie i zrozumienie siebie nawzajem kształtuje umiejętność współdziałania w grupie. Dziękujemy Pani pedagog za bardzo ciekawe zajęcia.

Comments are closed.