NASZE PROJEKTY

Uczymy się samorządności

15 czerwca 2021 r. w naszej Szkole odbyły się Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Często dla młodych ludzi jest to pierwsza okazja, by wypowiedzieć się w ważnej dla nich sprawie. Organizując wybory do Samorządu Szkolnego pokazujemy uczniom i uczennicom, że ich głos ma znaczenie i zachęcamy ich w ten sposób do wyrażania własnego zdania. Aktywny udział w wyborach do samorządu uczniowskiego to świetna lekcja demokracji.
Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas III – VIII mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartkach.
Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:
Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego – Alicja Sztych, kl. VII
Zastępca Przewodniczącego – Jakub Archacki, kl. VII
Opiekun RSU – Justyna Zysk

Comments are closed.