NASZE PROJEKTY

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy corocznie 23 kwietnia. Dzień ten został ustanowiony w 1995 r. przez UNESCO. Ma on na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. W poniedziałek 25 kwietnia 2022 r. bibliotekarz szkolny –pan Michał Walasek przeprowadził zajęcia biblioteczne z uczniami klas I – III. Uczniowie wykonywali kolorowe zakładki do książek. Ponadto dokonali wypożyczeń nowości wydawniczych. Bibliotekarz przeczytał dzieciom wybrane baśnie Andersena. Książki wspomagają nasz rozwój społeczny! Poprzez poznawanie działań, myśli i uczuć bohaterów odkrywamy zasady działania psychiki i umysłu innych. Lektura sprzyja też rozwijaniu empatii – wczuwając się w sytuację postaci, lepiej ją rozumiemy. Książka jest jak najlepszy przyjaciel. Wiernie nam towarzyszy, wspiera, potrafi pocieszyć i poprawić humor. Jest doskonałym lekarstwem na nudę i gorszy dzień.

Comments are closed.