NASZE PROJEKTY

Betlejemskie Światło Pokoju

Pani dyrektor Barbara Kluczek odebrała Betlejemskie Światło Pokoju od harcerki Michaliny Gratkowskiej, która jest częścią harcerskiej Sztafety Światła. Harcerki i harcerze z ZHP odebrali Betlejemskie Światło Pokoju od słowackich skautów! W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest razem z przesłaniem „Czyńmy pokój”. To okazja do głębokiej refleksji nad tym, czym jest pokój – w końcu to nie tylko brak konfliktów zbrojnych, ale także harmonia wewnętrzna, w której odnajdujemy równowagę ze sobą i innymi ludźmi.

Comments are closed.